כניסה לחשבון אישי      עמוד הבית      אודות החברה      מבנה החברה      הודעות לעמיתים       צור קשר

מידע לעמית

רשימת נושאים:

 

עמיתי קופת גמל גל זכאים לקבל הלוואות בתנאים מיוחדים מבנק מסד.

סכום ההלוואה יהיה עד 75% מגובה הצבירה בקופה, או עד 15,000 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

תקופת ההלוואה הינה בין 12 - 60 חודשים.

ריבית ההלוואה הינה בריבית משתנה ועומדת על שיעור של פריים מינוס 1%.

בטחונות: עמית המקבל או מעביר משכורת לבנק מסד פטור לקוח אחר עפ"י החלטת מנהל הסניף.

הודעה על השלמת פיצול והעברת ניהול קופת הגמל דפנה

 ביום 1.2.2011 הושלם הליך הפיצול של קופ"ג דפנה לשתי קופות גמל - האחת 'כלנית' שהועברה לניהול החברה המנהל "גל" והשנייה - 'הילה' שהועברה לניהול החברה המנהלת "רשף". זכויות העמיתים בקופ"ג דפנה שפוצלה נותרו ללא שינוי.

 גל - ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה חברה מנהלת בבעלות הסתדרות המורים, המנהלת כיום בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת ציבור עובדי ההוראה בישראל:

האחת - קופ"ג גל;

והשנייה - קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר).

 העברת קופ"ג כלנית לניהולה של החברה צפויה להביא להתייעלות ולהפחתת דמי הניהול בשנים הבאות הן לעמיתי קופ"ג גל והן לעמיתי קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר) ומכאן שהמרוויחים הגדולים מהמהלך הם עמיתי הקופות.

 במסגרת הליך הפיצול והעברת הניהול מרצון, הוכנסו מספר תיקונים טכניים בעיקרם בתקנון קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר). נבהיר כי אין בתיקונים האמורים כדי לפגוע בזכויות העמיתים.  

באתר תוכל למצוא את נוסח התקנון העדכני של קופת גמל כלנית, את נוסח התקנון הישן (קופ"ג דפנה) והסבר על התיקונים שהוכנסו בתקנון.

 הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה.